Artikler

7 regler for, hvordan man håndterer et dødsbo

Efter nogens død skal deres ejendom håndteres. Hvad er et dødsbo? Det er den ejendom, der blev efterladt, efter at nogen dør. Der er regler for, hvordan den skal håndteres. Du kan f.eks. ikke afhænde et aktiv inden for 12 måneder efter dødsdatoen uden at få tilladelse fra eksekutor eller fuldmægtig for den pågældende persons bo. – Her er 7 regler, der hjælper dig med at vide, hvad du skal gøre med en afdød persons ejendom!- Boets eksekutor eller administrator har ret til at blive betalt for deres arbejde med aktiverne.

– Aktiver må ikke afhændes inden for 12 måneder efter dødsfaldet uden tilladelse fra eksekutor. Det omfatter fast ejendom, bankkonti, investeringer og endda husholdningsgenstande som møbler!

– Hvis du har et testamente, er det ulovligt at ødelægge eller fjerne nogen del af dit testamente. 

– Du kan ikke disponere over aktiver, hvis du er under 18 år og ikke er gift (eller har et forhold). Hvis der af denne grund ikke er nogen eksekutor, skal der udpeges en person som administrator, indtil de fylder 18 år.

– Du kan ikke ændre din vilje. Det betyder, at hvis du ønsker at ændre, hvor pengene skal fordeles, eller hvem de skal gå til, skal du oprette et nyt testamente.

– Hvis en eksekutor ikke er i stand til at udføre sine opgaver, kan retten udpege en anden i stedet, hvis der ikke er udpeget nogen i et testamente, eller hvis der er tvivl om, hvem der egentlig skulle være eksekutor i et testamente.

– Alle aktiver, som du enten personligt eller i fællesskab med en anden person ejede, skal indgå i boet. Læs mere her.

– Hvis du ikke ved, hvor aktiverne befinder sig, kan du bede eksekutor eller bobestyrer om at fortælle dig, hvad de kan og ikke kan gøre med dem! Du kan også kontakte https://dodsbo-hjelpen.dk/, som kender alt til håndtering af dødsbo.