Finans

Bogføringens historie

Hvis du er erhvervsdrivende, kender du helt sikkert til begrebet bogføring. Men hvor stammer det egentlig fra? Det er faktisk et begreb, der går helt tilbage til tiden før, regnskabsprogrammer var blevet opfundet. Dengang blev regnskabet ført i en såkaldt hovedbog. Derfra kommer også navnet bogføring. Dette var altså også tiden inden søgefunktioner. Når virksomhedens balance skulle findes, måtte man slå den op. Og det krævede en sortering i mange regnskabspapirer. Computeren var derfor også en meget kærkommen opfindelse inden for bogholderi.

Bogføringens formål

Når en virksomhed er forpligtet til at bogføre, skyldes det, at virksomheden skal kunne demonstrere dens balance. Denne balance dokumenteres ved det, der kaldes dobbelt bogholderi. Rent praktisk betyder det, at du anvender henholdsvis debet og kredit. Så når du laver en post, laver du samtidig også en modpost. Derved går regnestykket i nul og demonstrerer, at virksomheden har en balance.

Eksempel på en bogføring

Et tænkt eksempel på en bogføring er, hvis du udsteder en faktura til din kunde. Derved bliver kunden din debitor, fordi du som virksomhed debiterer kunden. Derved krediterer du også på din virksomheds omsætningskonto. I samme øjeblik bliver du også kundens kreditor, fordi du nu har et tilgodehavende hos din kunde. Når kunden så betaler fakturaen, krediterer du beløbet fra kundens konto og debiterer jeres bank. Herefter går resultatet i nul. Det skyldes, at fakturaens beløb nu er registreret på både omsætningskontoen og i banken.

Hvem må bogføre?

Selvom det er lovpligtigt for en virksomhed at bogføre, er der ikke noget krav om, hvem der må bogføre. Derfor kan du i princippet selv lave bogføringen. Mange virksomhedsejere oplever dog, at bogføring hurtigt kan blive for kompliceret og tidskrævende. De vil i stedet hellere bruge tiden på virksomhedens kerneopgave. Hvis du også har det sådan, skal du vide, at du nemt kan udlicitere bogføringsopgaven til en ekstern bogholder. En kompetent bogholder kan faktisk også assistere dig i mange andre arbejdsopgaver. Eksempelvis kan bogholderen forhandle priser med leverandører eller vejlede dig om investeringer.

Hvad koster bogføring egentlig?

En bogholder pris vil altid variere. Det skyldes, at det er forskelligt, hvor lang tid opgaverne tager. Det vil nemlig altid variere fra virksomhed til virksomhed. Nogle virksomheder har brug for meget omfattende assistance, og andre har kun brug for delvis hjælp til deres bogføring. Prisen vil derfor altid afspejles i graden af opgavernes kompleksitet.